“ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း နတ္ေတြကို အမၽွေပးေဝပါ (ေက်ာ္မသြားဘဲဖတ္ၾကည့္) ”

“ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း နတ္ေတြကို အမၽွေပးေဝပါ (ေက်ာ္မသြားဘဲဖတ္ၾကည့္) ”

ကုသိုလ္ေကာင္းမွုေတြျပဳၿပီး နတ္ေတြကို အမၽွေပးေဝရင္ နတ္ေတြက လူေတြကို ျပန္ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာ`မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ မွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားကဂါထာေလးေတြနဲ႔ ေသခ်ာေဟာျပထားတာပါ။နတ္ေတြကို အမၽွေဝရင္ ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ကိုယ္က သူတို့ကို မျမင္ရ မၾကားရေပမယ့္နတ္ေတြကေတာ့ ကိုယ္ျပဳေနတာေတြ ကိုယ္ေျပာေနတာေတြကို ျမင္ေန ၾကားေနတာပါ။ေသးေသးဖြဲဖြဲ ကုသိုလ္ေလးေတြကအစ နတ္ေတြကို အမၽွေပးေဝရမွာပါပဲ။ေသးေပမယ့္ သာဓုေခၚရတဲ့နတ္မွာေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးႀကီးႀကီး ရသြားေတာ့တာပါ။ကိုယ္အမၽွေပးေဝလို့ စည္းစိမ္တိုးသြားတဲ့နတ္ေတြကကိုယ့္ကို ပစ္မထားပါဘူး။ အခြင့္သင့္တဲ့တစ္ေန႔မွာျပန္ကူညီမွာပါ။ဒီေတာ့ ဘယ္ကုသိုလ္ျပဳျပဳ နတ္ေတြကိုအမၽွေပးေဝတာေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ဘုရားပန္းကပ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ဆီးမီးပူေဇာ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္အမၽွေဝလို့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကိုယ့္မိတ္ေဆြကိုေကာ္ဖီတိုက္တာေလးကိုလည္း အမၽွေဝလို့ရတာပါပဲ။ကုသိုလ္ျပဳလို့လည္း ေကာင္းက်ိဳးေတြျဖစ္၊နတ္ေတြကို အမၽွေဝလို့လည္း ေကာင္းက်ိဳးေတြျဖစ္နဲ႔ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဆင့္ေနေတာ့တာပါ။`ကုသိုလ္မျပတ္ ျဖစ္ပါေစ ဆိုတဲ့မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ့ ၾသဝါဒအတိုင္းကုသိုလ္ေတြ မျပတ္ျဖစ္ေနရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္ခြင့္လည္းနည္းေနေတာ့တာပါ။ကုသိုလ္ျပတ္ခ်ိန္ကိုအကုသိုလ္က ေခ်ာင္ထဲက ေခ်ာင္းေနတာပါ။ကုသိုလ္ျပတ္မွ သူကဝင္လို့ရမွာပါ။ဒါေၾကာင့္ ကုသိုလ္မျပတ္ျဖစ္ေနရင္ အကုသိုလ္ကိုတားထားရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ဘာပဲေျပာေျပာ ကုသိုလ္ေတြ မျပတ္ေစဘဲျပဳတဲ့ကုသိုလ္တိုင္းကို နတ္ေတြကိုအမၽွေပးေဝ လိုက္ဖို့ပါပဲေလ။ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ (ရေဝႏြယ္ -အင္းမ)Unicode“ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း နတ္ေတြကို အမၽွေပးေဝပါ (ေက်ာ္မသြားဘဲဖတ္ၾကည့္) ”ကုသိုလ္ေကာင္းမွုေတြျပဳၿပီး>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *