အိပ္မက္ အရတူးေဖာ္ရာ မွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား

အိပ္မက္ အရတူးေဖာ္ရာ မွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား

အိပ္ မက္ဆိုတာ လူတိုင္းမက္ဖူးၾကပါတယ္…အိပ္မက္ေတြက အတိတ္ကို ျပန္ၿပီး မက္တာရွိသလို အနာဂတ္ကို ႀကိဳၿပီးမက္တာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္..

ဒါေၾကာင့္ အိပ္မက္နိမိတ္အေဟာဆိုတဲ့ စာအုပ္ေတြမွာလည္း မိမိမက္တဲ့ အိပ္မက္ရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္…

ခုလည္းပဲ အိပ္မက္အရ ေရွးေဟာင္းလက္ရာေျမာက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္…

အဲတာကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ မင္းေခါင္႐ြာမွာ ျဖစ္တာပါ….

အဆိုပါ႐ြာမွာ အိပ္မက္အရ တူးေဖာ္ၾကည့္ရာကေနေရွးေဟာင္းလက္ရာေျမာက္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ…

ဒီလို ထူးျခားတဲ့ အတိတ္နိမိတ္အရ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ဖူးေျမာ္နိုင္ေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္ေနာ္….

Writer ; Kwee (Jeeptoolay)

Source ; စာတိုေပစေလးမ်ား


Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *